Onze diensten

new_rem

REM advocaten verleent diensten aan particulieren en ondernemingen op juridisch gebied in de vorm van advisering en rechtskundige bijstand op verschillende rechtsgebieden. De rechtskundige bijstand bestaat uit het analyseren van een juridisch probleem, bespreken van de mogelijkheden, in samenspraak met de cliënt werken aan een duurzame oplossing en indien nodig procederen bij het Gerecht in Eerste Aanleg of het Hof van Justitie.

Als de kwestie zich leent voor mediation kan REM advocaten ook hierin van betekenis zijn. Bij mediation legt u de oplossing niet in handen van een derde, bijvoorbeeld het Gerecht, maar werkt u zelf samen met de andere partij naar een oplossing toe. U heeft meer invloed op de uitkomst. Mediation kan daardoor een meer bevredigende oplossing leveren voor alle partijen.

Gezien de jarenlange ervaring op het terrein van Human Resources Management kan REM advocaten u ook op dit terrein van dienst zijn. Denk bijvoorbeeld aan organisatie ontwikkeling, personeelswaardering, personeelsbegeleiding, conflicthantering bij ontslag en andere interne of externe conflictsituaties.

Daarnaast kan REM advocaten de administratieve organisatie van uw onderneming of organisatie helpen vormgeven door middel van bijvoorbeeld flowcharts.